Het juiste doen; het juist te doen

25 September 2018 Joop Lammerts 4 minute read

Na een welverdiende vakantie gaan we fijn door met onze columns! Procurioten schrijven hier over hun werk, hun ervaring of hun visie op onze organisatie. Joop werkt inmiddels zo'n tweeënhalf jaar bij Procurios en vertelt graag over hoe je als developer samen met de klant onderzoekt wat en hoe je te werk gaat om zoveel mogelijk waarde te creëren. 

In mijn rol als software ontwikkelaar is het belangrijk om te achterhalen wat er precies gemaakt moet worden. De software moet goed genoeg zijn om jullie proces te vereenvoudigen, zonder dat er tijd wordt gestopt in onnodige features die niet gebruikt worden.

Uiteraard is het ook mijn taak om software te maken die zo weinig mogelijk bugs bevat. Kortom: het is de taak van de Scrum developers om het juiste juist te doen.

Double Design Diamond

Als klant van Procurios ben je vast bekend met de eeuwige vraag: waarom?!. Deze vraag stellen we namelijk om te achterhalen waar je mee bezig bent: in het dagelijks leven, om naar je doelen toe te werken of om je doelgroep aan te spreken. Wij willen zo in de huid kruipen van onze klant om samen tot de beste, passende oplossing te komen.

Voor mij is de Double Design Diamond een hulpmiddel om te bepalen wanneer welke vraag gesteld moet worden. Maar het helpt mij en mijn team ook om te bedenken welke meeting we op welk moment met jullie gaan doen.

Grofweg bestaat de Double Design Diamond uit twee pijlers (ook wel diamonds):

  • Het juiste doen: Onderzoeken en bepalen wat er allemaal gedaan kan worden
  • Het juist te doen: Verschillende oplossingen bedenken en een oplossing kiezen

Het juiste doen

Het eerste wat we moeten bepalen, is wat het juiste is om te doen. Wanneer je een nieuw softwaretraject bij ons start, organiseren we daar verschillende meetings voor. En ook voor een Sprint is het belangrijk om te bepalen wat er opgepakt gaat worden. We kijken naar wat er allemaal aan wensen zijn en stellen natuurlijk vragen: wat is de waarde voor je organisatie als je deze specifieke wens gerealiseerd is? Of als het 'probleem' is opgelost? En: hoeveel uur ben je nu met deze taak kwijt? Na zo'n gesprek blijft er dan een lijst over met wensen waar we mee gaan werken. 

Vervolgens gaan we binnen deze lijst bepalen wat we gaan doen. Hebben we je uitgenodigd voor een Backlog Refinement sessie, dan zullen we bekijken wat we de komende sprint gaan oppakken. Start je een volledig nieuw software traject, bekijken we eerst welke thema's in het traject we allemaal gaan aanraken. 

Natuurlijk staat er niets vast in steen. Door veranderingen kan er gekozen worden om bepaalde zaken wel op te pakken en andere niet. Uiteindelijk is er een lijst met punten of thema’s die opgelost gaan worden. We kunnen dan aan de slag om het juiste te doen!

Het juist te doen

We hebben een belangrijke keuze achter de rug. We weten wat we gaan oppakken. Nu is het zaak om te bepalen hoe we de problemen gaan oplossen. Elk teamlid heeft zijn eigen ideeën en daarom proberen we altijd drie oplossingen te bedenken. Zo kan een oplossing een compleet geautomatiseerd proces zijn, wat best complex kan zijn om te laten maken. Of er komt een oplossing aan bod die tijd vraagt om te worden uitgevoerd.

Maar uiteindelijk vinden we voor elke wens op onze lijst een mogelijke oplossing en moeten we bepalen welke oplossing we gaan implementeren. Dit is natuurlijk ook een afweging van kosten en baten, maar verlies hierbij de waarde niet uit het oog! Een proces dat je één keer per jaar uitvoert, wil je misschien niet oplossen met software die ervoor zorgt dat er niks anders gedaan kan worden. Heb je een meeting waarbij je de Sprint Planning gaat bespreken, resulteert dit vaak in een lijst met problemen en oplossingen die in de komende Sprint geïmplementeerd gaan worden. Mocht je een nieuw software traject bij ons starten, dan volgt hier eerder een globale planning uit met een tijdspercentage dat gestoken mag worden in welk thema. Zo weten we hoe we het juist gaan doen!

We werken Agile bij Procurios en dit betekent dat de volgorde van items nooit vast staat. We zullen altijd bezig blijven om te bepalen of we nog steeds het juiste doen en of we het juist doen. Hierbij blijven we je bestoken met kritische vragen; we zijn nu eenmaal professioneel eigenwijs.

Ik kijk uit om voor jou de juiste oplossing te implementeren. Mocht ik je aandacht aangewakkerd hebben en wil je meer weten. Spreek me eens aan tijdens onze lunch. Ik vind het tof om hier meer over te vertellen.

Read more about

Other interesting posts

Also read

Sign up to our newsletter

Receive fresh expert content, customer stories and product updates in your mailbox

You can unsubscribe at any time