27 August 2020 Jos Jelier 3 minute read

Eenvoudig acties starten en geld inzamelen met een actieplatform

Gebruikers van het Procuriosplatform hebben sinds kort de mogelijkheid om een eigen actieplatform te lanceren. Met dit platform kunnen mensen acties starten om geld in te zamelen voor een project dat is verbonden aan een goed doel. Denk bijvoorbeeld aan een sponsorloop of een actie om zwerfafval op te ruimen. Daardoor heb je een nieuw kanaal om fondsen te werven. Hoe kun je dit platform inzetten voor jouw missie?

Een nieuw kanaal om fondsen te werven

Met het actieplatform kunnen mensen laagdrempelig geld inzamelen voor een goed doel met een actie die zij zelf hebben geïnitieerd. Het platform is dus een aanvullend kanaal om fondsen te werven. Maar dat is niet alles. Het platform biedt ook de mogelijkheid om de betrokkenheid van de doelgroep te vergroten. Zij krijgen immers de mogelijkheid om heel concreet een bijdrage te leveren aan het goede doel en uiteindelijk het ideaal waar zij gepassioneerd over zijn. Tegelijkertijd zijn zij ambassadeur van de organisatie door nieuwe contacten aan te spreken die wellicht nog geen donateur of lid waren.

De voordelen van alle gegevens op één plek

Dat brengt ons bij een volgend belangrijke reden om dit actieplatform te ontwikkelen: de integratie van gegevens in het platform. Geld inzamelen met een actieplatform kan heel effectief zijn. Maar als de data die daarmee wordt verzameld geïsoleerd is van het CRM, is het een stuk ingewikkelder om de volle potentie van het platform te bereiken. Verkokering van data staat werkelijk inzicht in de weg.

Een voorbeeld om dit te illustreren. Stel dat Jan Jansen een fietsactie start op het actieplatform van de fictieve stichting Insectenbehoud om een in wijk insectenhotels te plaatsen. Daarvoor is in totaal 1000 euro nodig. Voor iedere 5 kilometer die Jan op de actiedag fietst, doneren sponsors 1 euro. Uiteindelijk weet Jan 40 donateurs te strikken en fietst hij 135 kilometer. Hij haalt dus 1080 euro op.

Alle donateurs hebben via de actiepagina van het actieplatform gegevens achtergelaten (waarmee zij natuurlijk hebben ingestemd door deel te nemen aan de actie). Door de koppeling met het CRM en andere gegevens is onmiddellijk zichtbaar wie van deze donateurs 'nieuw' zijn voor stichting Insectenbehoud. Zij zijn nu nieuwe prospects die via marketingacties verleid of overtuigd kunnen worden om structureel donateur te worden. Daarnaast is ook inzichtelijk wat Jan nog meer voor de stichting heeft gedaan: misschien is hij vaker vrijwilliger, is hij al jarenlang donateur of heeft hij juist eerder de wens uitgesproken om meer mogelijkheden te hebben om iets bij te dragen aan de stichting.

De voordelen van het actieplatform als onderdeel van het Procuriosplatform zijn dan ook heel concreet:

  • Je bent volledig eigenaar van alle data en relaties in het platform/CRM
  • Er is geen aparte export/import richting CRM nodig waardoor je veel tijd bespaart
  • Alles is geïntegreerd, je hoeft geen data te combineren
  • Daardoor heb je veel inzicht in hoe zowel actievoerders als donateurs bij jouw organisatie betrokken zijn
  • De donateurs van de acties zijn nieuwe contacten die structureel donateur van je organisatie kunnen worden
  • En, niet te vergeten: je kunt effectiever je missie in praktijk brengen

De basis staat, input is welkom

Het huidige actieplatform is een solide basis voor fondsenwervers om hun bereik te vergroten en nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren en te behouden. We werken ondertussen verder aan nieuwe functionaliteit en mogelijkheden. Suggesties zijn welkom!

Wil je meer weten over het actieplatform? Lees dan de release notes, neem contact met ons op of plan een demo!

Read more about

Other interesting posts

Sign up to our newsletter