1 June 2021 Procurios 2 minute read

Hoe haal je belangrijke data uit je CRM?

Data zijn extreem belangrijk voor voor iedere non profit. Door de data waar je zelf over beschikt te analyseren kun je bijvoorbeeld duidelijk krijgen wie je doelgroep is, maar ook welke groepen het meest betrokken zijn of het meest doneren. En daar kun je vervolgens op inspelen met gerichte acties zoals mailings, social advertising of zelfs buitenreclame. Maar waar begin je? Hoe krijg je inzicht in je eigen data?

Hoe je data uit je CRM haalt

Waarschijnlijk heeft je organisatie veel data die je zelf niet goed kunt inzien. Er is geen goed overzicht en dat komt door de verkeerde of zelfs door het ontbreken van de juiste software. Waarschijnlijk is veel software gescheiden waardoor je op verschillende plekken in essentie dezelfde data bijhoudt, maar dan net voor een ander doel. Daardoor mist een totaaloverzicht. Als goed doel zou je bijvoorbeeld willen dat donaties aan je CRM gekoppeld zijn, zodat je die data direct paraat hebt. Met een zoekfunctie in het CRM kun je donateurs onderscheiden en vinden op basis van alle kenmerken die ingevuld zijn op hun relatiekaart. Zodra jij de juiste donateurs gevonden hebt door middel van het zoeken en combineren van kenmerken kun je selecties maken. Deze selecties kunnen dus gebaseerd zijn op één of meerdere kenmerken en uiteindelijk gebruikt worden als bijvoorbeeld een mailinglijst. Maak bijvoorbeeld een selectie van alle vrouwelijke 50-plussers in je donateursbestand en mail hun direct via de geïntegreerde mailingmodule.

Wat kan ik met mijn data?

Uit de data waar je nu inzicht in hebt kun je conclusies gaan trekken. Komen er bijvoorbeeld veel donateurs uit een bepaald gebied? Geven oudere of jongere mensen meer of alleen ouderen uit een bepaalde woonplaats? Met deze data kun je gerichter fondsenwervingsacties gaan uitvoeren. Target bijvoorbeeld Facebook ads in de woonplaats waar er gemiddeld het meest gedoneerd wordt of begin in die woonplaats met buitenreclame.

Zo zijn er talloze data waarop je kunt inspelen. En het grappige is, de data had je al jaren in huis! Je hebt alleen sinds aanschaf van de juiste software pas een goed inzicht. Bedenk dus goed:

What worked today may not work tomorrow!

Other interesting posts

Lees ook eens

Sign up to our newsletter