28 March 2022 Procurios 3 minute read

De voordelen van een actieplatform voor goede doelen

Fondsenwervers gebruiken steeds vaker online actieplatforms. Het stelt hen in staat nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en de bestaande achterban betrokken te houden. En door de acties die via het platform worden georganiseerd, kan het bestaande netwerk snel worden uitgebreid. Dat klinkt veelbelovend, maar hoe zorg je dat je actieplatform een succes is?

Een basis voor je actieplatform

Om een actieplatform echt een succes te maken, is een solide basis nodig. Je achterban moet eenvoudig acties kunnen starten. Dan is het fijn dat zij niet opnieuw al hun gegevens ergens hoeven in te voeren - die zijn immers al bekend bij je organisatie. Het is hoe dan ook zaak om gegevens overzichtelijk, veilig en zo compleet mogelijk paraat te hebben. Dit vormt de basis voor succesvolle acties. Jouw organisatie is hier de verbindende schakel die met een goede digitale huishouding zowel initiatiefnemers als donateurs een unieke, positieve ervaring geeft.

Dat betekent dat een aantal processen goed op orde moet zijn. Zo moeten alle donaties die via het platform binnenkomen correct worden afgehandeld. Gegevens moeten actueel zijn én in lijn met privacywetgeving worden verwerkt. Nieuwe contacten zijn potentiële vaste donateurs. Het is dus belangrijk om hen te overtuigen dat je fonds contact met hen mag houden. Ook moet het platform kunnen voorzien in promotiemogelijkheden. Bijvoorbeeld met duidelijke landingspagina’s die doneren eenvoudig maken en koppelingen met social media.

Spreek nieuwe doelgroepen aan

Met een dergelijke basis is aan de voorwaarden voldaan om acties soepel te laten verlopen. Maar zelfs de meest sympathieke acties vallen in het water als het publiek er niet van op de hoogte is. Natuurlijk zal de bestaande achterban eenvoudig bereikt kunnen worden, maar zij zullen als vaste donateurs minder bereid zijn om afzonderlijke acties te ondersteunen. Tijd dus om nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Actieplatform

Een actieplatform in de praktijk

Hoe werkt dit dan in de praktijk? Een grote natuurbeschermingsorganisatie kan bijvoorbeeld via een actieplatform zijn achterban de mogelijkheid geven acties te starten in de eigen directe omgeving. Een inwoner van Utrecht kan zich bijvoorbeeld inzetten voor behoud van Amelisweerd. De actie kan gericht zijn op het voorkomen van de kap van bomen in het natuurgebied omdat daar een snelweg moet komen. Of misschien is het doel fondsen op te halen voor een opvang voor vogels in nood. 

Door heel concreet te maken met welk doel fondsenwerving plaatsvindt, wordt de impact van je fonds meer tastbaar. Als hier op een slimme manier marketing- en communicatie-uitingen aan verbonden worden, met behulp van bijvoorbeeld een ambassadeur als influencer die regelmatig over de plannen en voortgang van de actie post, kan zo’n actie snel vleugels krijgen. Potentiële donateurs die voorheen niet overtuigd waren, kunnen nu aan een concreet project doneren.

Een actieplatform geeft daarmee extra mogelijkheden om de missie van je fonds zeer concreet te verbinden aan specifieke projecten en je bereik te vergroten.

Een actieplatform kiezen

Het ene platform is beter toegerust om aan bovenstaande eisen te voldoen dan het andere. Eén ding is hoe dan ook belangrijk om je af te vragen: hoe tijdrovend wordt het runnen van het platform? Het is gunstig als met acties fondsen geworven worden en de achterban wordt uitgebreid. Maar als daarvoor een medewerker moet worden aangenomen, is het de vraag of het verantwoord is om een actieplatform te starten. 

Zorg dus dat je goed de business case kunt maken en in kaart brengt welke inspanning nodig is. Kies voor een platform dat eenvoudig en effectief in gebruik is, voor zowel je organisatie als initiatiefnemers. Kijk daarbij ook verder dan alleen het resultaat in donaties. Stelt het platform je in staat je achterban eenvoudig uit te breiden? Hoe werkt het samen met systemen en software die je al gebruikt? Is de administratieve afhandeling eenvoudig te integreren in bestaande processen? 

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om een bevredigend antwoord te krijgen op deze vragen. Voorop staat dat een actieplatform een fantastisch podium is voor zowel je achterban als je organisatie. Het biedt nieuwe slagkracht, maakt je missie en resultaten heel concreet en geeft je achterban de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan je gedeelde ideaal.

Wil je meer van dit soort artikelen lezen? ๐Ÿ‘‰ Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of bezoek onze kennisbank ๐Ÿ‘ˆ

Other interesting posts

Sign up to our newsletter