Lightning Talks

8 October 2010 Bert Slagter 4 minute read

In ons vak is de halfwaardetijd van kennis heel laag. Na één of twee jaar is de helft van de kennis verouderd en onbruikbaar. Ons product, onze technologie en ons vak veranderen zo snel dat een handboek schrijven volstrekt onzinnig is.

Zelfs een wiki of andere moderne kennisbank werkt maar matig. Je moet voortdurend de kennis controleren, evalueren en updaten. Een tamelijk vruchteloos werkje, aangezien een pagina alweer verouderd is voordat je de save-button hebt losgelaten.

Het antwoord? Lightning talks!

Wat is een lightning talk?

Een lightning talk is een korte presentatie. De spreker heeft een paar minuten het podium om zijn idee uiteen te zetten en zijn punt te maken. Er zijn geen vaste regels voor hoe het moet, elke conferentie of organisatie beslist welke vorm het beste past. Zie hiernaast voor meer informatie over allerlei vormen van lightning talks.

Bij Procurios komt elke afdeling wekelijks een half uur bij elkaar. Drie mensen geven een lightning talk van precies vijf minuten, gevolgd door vijf minuten discussie. Die vijf minuten zijn heel strikt. We hebben een grote klok die aftelt en onverbiddelijk het eind aangeeft met een piep.

Jouw vijf minuten mogen overal over gaan, bijvoorbeeld:

  • Een probleem dat je recent tegenkwam en jouw oplossing ervoor.
  • Een succes of flop. Waarom is het succesvol? Wat zijn de lessen?
  • Een idee of droom.
  • Een oproep tot actie.

De discussie is een reactie op je presentatie. Relevante vragen voor een discussie:

  • Zijn er afspraken die we moeten maken?
  • Moeten we onze werkwijze veranderen?
  • Moet dit op hoger niveau (afdelingoverstijgend, met klanten) worden besproken?

Zo praten we elkaar in een half uur bij over relevante en actuele zaken. Er is geen tijd voor overbodige details en oeverloze uitweidingen. Je ziet direct of anderen je begrijpen en er is ruimte voor discussie en het maken van afspraken. Dit zijn allemaal voordelen boven traditionele vormen van kennisoverdracht zoals de wiki of het handboek.

Kennis delen is macht

In deze tijd is het delen van kennis met de buitenwereld van levensbelang. Zoals ik beschreef in “kennis delen is macht” is een gesloten organisatie die z'n kennis beschermt ten dode opgeschreven. Lightning talks helpen hierbij.

De beperkte tijd dwingt je om je te beperken tot één punt en om goed na te denken over de opbouw van je verhaal. Je hebt maar vijf minuten om je publiek te overtuigen. Daarom kun je er vrij eenvoudig een blogpost of artikel van maken dat je vervolgens deelt met de buitenwereld.

Andersom helpt het ook. Als je nieuwe ontwikkelingen verneemt van je netwerk, bijvoorbeeld via Twitter of RSS, dan kun je die ook weer eenvoudig vertalen in een lightning talk. Je weet dan zeker dat het actueel en relevant is.

Bij lightning talks moet ik altijd denken aan een zwerm vogels. Die hebben geen wiki of handboek, ze letten slechts goed op de vogels om zich heen. Kennis van alles daarbuiten is op dat moment niet relevant. En zodra het relevant wordt, horen ze het van hun buren.

Past bij deze tijd

Lightning talks passen goed bij kenniswerk in de 21e eeuw. Ontwikkelaars, ontwerpers en adviseurs doen creatief werk. Ze hebben veel vrijheid en zelfstandigheid zodat ze in elke situatie de beste keuze kunnen maken. Daarbij maken ze gebruik van hun vakmanschap en ervaring.

Hun kennis is niet alleen theoretisch van aard, maar bestaat ook uit intuïtie, ervaring en fingerspitzengefühl. Dat soort kennis is veel makkelijker over te dragen in een gesprek dan via tekst in een handboek. In een lightning talk kun je een casus behandelen, een filmpje laten zien of een demo geven.

Je kunt van je hele lichaam gebruik maken om je boodschap over te dragen. Handen, voeten, stem en gebaren zijn veel rijker dan enkel letters. Soms is dat nodig om de nuance erin te leggen die bij creatief werk nodig is.

Onze resultaten

Het resultaat is verbluffend. Nieuwe ontwikkelingen en ingenieuze oplossingen worden razendsnel verspreid. Lightning talks hebben al heel wat problemen voorkomen, nieuwe functies laten ontstaan en ontwikkelingen versneld.

We leren om in vijf minuten een punt te maken en ons idee goed te formuleren. We leren te presenteren, te spreken voor een groep en anderen te overtuigen. Dat zijn waardevolle vaardigheden in het werk en in het dagelijks leven.

We hebben de lightning talks nu ook organisatiebreed ingevoerd, en houden eens in de twee maanden een uur lang lightning talks voor heel Procurios. Tien Procurioten hebben dan vijf minuten het podium om hun verhaal te vertellen. Heel inspirerend!

Tot slot

Lightning talks vormen naast kennisavonden en de wiki een belangrijke pijler in ons kennisbeheer. Ze zijn nu al niet meer weg te denken.

Niet elk onderwerp en elke soort kennis is er geschikt voor. Soms voldoet een wiki, een intranet, een CRM of een handboek beter. Choose your weapons wisely.

Niet iedereen kan even makkelijk een lightning talk geven. Mensen die nieuw zijn in de organisatie en in het vak hebben nog niet veel te vertellen. Het is goed om daar rekening mee te houden.

Met die kanttekeningen raad ik iedereen aan om het te proberen. Zoek naar een vorm die past bij jouw team, afdeling, clubje of organisatie en begin gewoon. Veel plezier!

Read more about

Other interesting posts

Also read

Sign up to our newsletter

Receive fresh expert content, customer stories and product updates in your mailbox

You can unsubscribe at any time