Interaction Designer bij Procurios

17 July 2018 Evelien Borgers 2 minute read

De komende tijd zullen er regelmatig columns verschijnen die geschreven zijn door verschillende Procurioten. Zij schrijven over hun werk, hun ervaring of hun visie op onze organisatie. In deze column is onze interaction designer Evelien aan het woord:

Gezamenlijk gaan we op zoek naar hoe we de meeste waarde kunnen leveren aan de klant en de gestelde doelen zo goed mogelijk kunnen bereiken

Vaak heeft de klant al wel een beeld bij de functies programmeur en internet consultant. Maar wat ik in mijn rol als interaction designer doe kan men zich soms lastig voorstellen. Ik leg het dan ook graag uit.

Mijn rol als interaction designer

Bij Procurios zijn interaction designers verantwoordelijk voor het uiterlijk en de interactie. Niet alleen bij het Procurios Platform, maar ook bij de projecten die we doen voor klanten. Wij zijn vooral bezig om ervoor te zorgen dat de oplossing bruikbaar en gebruiksvriendelijk is. Belangrijk bij onze rol is dat we goed nadenken over welke (complexe) stappen een gebruiker moet zetten om zijn doel te bereiken. Ons streven is om de hoeveelheid stappen te verminderen, zodanig dat dit logischerwijs past in de reis die een gebruiker doormaakt. Des te makkelijker je als gebruiker je doel kunt bereiken, des te beter is de ervaring met het systeem. Dit soort vraagstukken zijn leuke uitdagingen en iets waar ik graag induik.

Front-end

Ook front-end werk valt onder mijn werkzaamheden en wanneer er bij een sprint meer front-end werk nodig is, dan verdiep ik mij in de code. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat blogberichten er zowel op de desktop versie als op de mobiel netjes uit zien of ik ontwerp een lay-out voor een nieuwsbrief en zet dit vervolgens om in code. Mijn functie als interaction designer is erg leuk en zeer afwisselend!

In samenwerking met de klant

De laatste weken hebben wij vooral sprints gedaan waarin met name onze developers aan de bak moesten. En terwijl zij zich richtten op het programmeren heb ik in deze periode samen met internet consultant (die tevens ook Scrum Master is) en met de Product Owner (de klant) om de tafel gezeten om alvast voorbereidingen te treffen voor de volgende sprint. Wij hebben belangrijke features verder uitgewerkt (dit noemen wij het refinen van de backlog) in de vorm van flows en wireframes zodat we als team een goed beeld hebben van de wensen van de klant.

Als Procurioot vorm je samen met de klant een team en gezamenlijk gaan we op zoek naar hoe we de meeste waarde kunnen leveren en de gestelde doelen zo goed mogelijk kunnen bereiken. Dit doen wij door het stellen van veel vragen. Als team is het belangrijk om zoveel mogelijk context en inzicht te krijgen, zodat we het verhaal van de klant goed kunnen begrijpen en we oplossingen kunnen aandragen die ook daadwerkelijk de problemen oplossen.

Read more about

Other interesting posts

Also read

Sign up to our newsletter

Receive fresh expert content, customer stories and product updates in your mailbox

You can unsubscribe at any time