Ledenaantal op peil houden

13 October 2021 Procurios 7 minute read

5 tips om je ledenaantal op peil te houden

Door vergrijzing en veranderende voorkeuren van jongere generaties is het soms koffiedik kijken hoe je je ledenaantal op peil moet houden. Welke strategie is geschikt? We hebben 5 tips op een rij gezet die je op weg helpen bij een strategie voor ledenbehoud.

1. Ga continu in gesprek met je leden

​Ga vanaf het moment dat nieuwe leden zich aandienen het gesprek met hen aan. Organiseer het gesprek met je leden en laat hen weten dat die mogelijkheden er zijn, ook (of vooral!) buiten de Algemene Ledenvergadering om. Start bijvoorbeeld met een welkomstbericht via de mail zodra iemand zich nieuw aanmeldt. Hierin kun je duidelijk communiceren hoe de vereniging werkt, wat het nieuwe lid kan verwachten en ook de vereniging van het nieuwe lid verwacht. Zoek daarnaast de dialoog op bijvoorbeeld een online community of plan individuele gesprekken. Dit kan tijdrovend zijn, maar er is geen betere manier om erachter te komen wat leden verwachten en hoe jouw vereniging voor hen van betekenis kan zijn.

Wees ook open en duidelijk naar je bestaande leden. Communiceer helder over eventuele veranderingen binnen de vereniging. Denk hierbij aan veranderingen in het beleid, in verenigingsrollen, maar ook over hoe de hoogte van de contributie volgend jaar is samengesteld. Dit zal zeker invloed hebben op het ledenaantal.

​Vertrekkende leden, dalend ledenaantal

​Tot slot: gaat er onverhoopt toch een lid weg? Houd dan, als je kunt, een kort exitgesprek met dit lid. Zo kom je er achter wat hem/haar heeft gemotiveerd tot opzeggen en wat hij eventueel heeft gemist binnen de vereniging.

2. Toets je aannames en activiteiten

Aansluitend op tip 1: naast het open communiceren met je leden, is het ook belangrijk je leden te betrekken met beslissingen die er binnen de vereniging worden gemaakt. Je weet als je veel in gesprek gaat met leden al meer over wat zij globaal van je vereniging verwachten, maar hoe beoordelen zij de activiteiten die de vereniging ontwikkelt op basis van die kennis?

​Zijn leden bijvoorbeeld tevreden over de onderwerpen van de nieuwsbrief? Vinden zij de evenementen die je vereniging organiseert interessant? Of zouden ze misschien liever die ene spreker over dat andere actuele onderwerp horen praten? 

​Ideeënbox, poll, enquêtes, spreekuren

Een idee is om een (digitale) 'ideeënbox' beschikbaar te stellen, waar leden hun ideeën of wensen kunnen achterlaten. Ook kun je met enige regelmaat een vraag op social media of via een besloten communitykanaal stellen. Zorg er voor dat leden snel antwoord kunnen geven op je vragen, door middel van bijvoorbeeld een poll. Maak een stelling, bijvoorbeeld: "Als vereniging zouden we meer moeten vloggen". En geef als antwoord twee opties: ja of nee. Binnen de kortste keren kun je zien hoe je leden denken over vloggen. 

Organiseer daarnaast online 'inloopspreekuren'. Leden kunnen tijdens deze spreekuren bij je terecht met vragen, onderwerpen die ze belangrijk vinden of ideeën. Deze spreekuren vinden plaats in alle openheid: iedereen die dat wil kan deelnemen en meeluisteren.  

Om meer verdiepende antwoorden te krijgen, is het een goed idee om één keer in de zoveel tijd een enquête uit te sturen naar je leden. Deze kun je versturen via een gepersonaliseerde mail, maar je kunt er ook kiezen om de enquête op je website te plaatsen en te delen via social mediakanalen. 

​Verwachting

​Bedenk hierbij wel dat je bij zowel een ideeënbox, een poll als een enquête indirect een verwachting creëert. Zorg er dus voor dat je van tevoren een plan klaar hebt liggen: wat wil je precies weten en waarom? Met andere woorden: wat ga je precies met de informatie doen die je ontvangt van je leden? Wees ook hier transparant over naar je leden toe. 

3. Houd je leden nieuwsgierig en leergierig

Heb je aan het eind van het een jaar een enquête verstuurd, dan heb je aan het begin van het jaar een redelijk helder beeld van de verwachtingen van je leden. In welke onderwerpen zijn ze in geïnteresseerd? Waar willen ze graag meer informatie over? ​En dus: hoe houd je het ledenaantal op peil?

Deze kennis en informatie deel je vervolgens met je leden aan de hand van content, nieuwsbrieven, interviews of evenementen met een expert als spreker over een bepaald onderwerp waar zij meer over willen weten. Wees zelf ook op de hoogte van actuele gebeurtenissen die misschien impact hebben op je vereniging. Speel hier op in door relevante content te plaatsen. Afhankelijk van de interactie op social media, de kliks in de nieuwsbrief of de vragen die je binnenkrijgt, kun je bepalen of je meer aandacht aan het onderwerp gaat besteden. Doe dit door middel van een beetje teasen: "Ben je al wel op de hoogte van...? Leer meer over ...!" 

​De content- of activiteitenkalender van de aankomende periode kun je zo direct indelen op de onderwerpen en informatie waar je leden behoefte aan hebben. Zo weet je dat er gegarandeerd en animo zal zijn voor de onderwerpen die je behandeld.

​4. Organiseer evenementen die aansluiten op de behoefte van je leden

Alle kennis die je opbouwt over de verwachtingen en behoeften van je leden zijn een ideale basis voor kleine en grote evenementen. Nu hybride evenementen de norm zijn, kun je experimenteren met nieuwe formats. We noemden al even de inloopspreekuren, maar er zijn natuurlijk tal van andere mogelijkheden.

Welke vorm je ook kiest: net als bij het aanbieden van andere informatie, is het erg belangrijk om je research goed te doen. De waarde die jouw event levert moet daarbij het uitgangspunt. Maak daarom een waardepropositie en bepaal aan de hand daarvan hoe je het event verder vormgeeft. 

Ledenbinding onderling

Naast dat een evenement je leden van relevante kennis voorziet, zorgt een evenement voor ledenbinding. Niet alleen met de vereniging en het bestuur, maar ook onderling. Je leden kunnen elkaar in online en offline ontmoeten, netwerken en elkaar beter leren kennen. Zo creeër je de saamhorigheid die essentieel is voor een vereniging en herinner je jouw leden er weer aan wat de meerwaarde is van hun lidmaatschap.

5. Bedank je leden

​Je leden vinden een persoonlijke binding met de vereniging belangrijk en weinig dingen zijn meer persoonlijk dan een bedankje voor getoonde inzet, een bijdrage of idee of gewoon omdat een lid lid is. En vergeet je vrijwilligers niet!

Vrijwilligers

Vrijwilligers kun je natuurlijk uitvoerig bedanken voor hun inzet door hen te benoemen op social media, op de website of via een verenigingsblad. Denk daarnaast een presentje voor het meehelpen bij een evenement of campagne, of iets ludieks zoals een verenigingsbeker uitdelen aan het eind van het seizoen of een evenement. Let er wel op dat je goed nadenkt over wat je geeft: pennen of USB-sticks met het logo van de vereniging zijn misschien niet de beste manier om je dankbaarheid te tonen.

Extra inzet

​Beloon dus je vrijwilligers, maar ook de leden die net dat beetje meer actief gedrag tonen en zo laten zien dat zij het beste voor hebben met de vereniging. ​​Je kunt bijvoorbeeld een bedankt-kaartje sturen naar elk lid dat bij een evenement was. Een ander laagdrempelig voorbeeld is een winactie, denk aan: het lid dat de mooiste verenigingsfoto kan maken, verdient een prijs en komt met de foto op de nieuwspagina van de website.

​Wil je er iets meer betekenis aan toevoegen? Dan kun je overwegen om bijvoorbeeld een lid dat zich extra inzet voor de vereniging, te benoemen tot erelid. Wees hier wel voorzichtig mee: hoe mensen je erelid maakt, hoe minder waardevol deze speciale status is. Daarnaast kan het tot wrijving leiden als een groep ereleden zich privileges en zeggenschap toe-eigent puur op basis van hun status.

Uitlichten van speciale leden

Besteed tot slot aandacht aan de mensen die al jaren trouw lid zijn. Je kunt hen bijvoorbeeld uitlichten door een interview met hen te plaatsen in je blad, op je website of op social. Vraag hen waarom ze al die tijd lid zijn gebleven, wat voor meerwaarde de vereniging hen nog steeds biedt en hoe zij de toekomst zien. 

​Het belonen en uitlichten van je leden en vrijwilligers houdt niet alleen je leden scherp en gemotiveerd, het laat ook niet-leden zien dat de sfeer binnen der vereniging positief en dankbaar is. En dat het op meerdere vlakken loont om lid te worden!

Other interesting posts

Lees ook eens

Sign up to our newsletter