20 eurocent munten

19 April 2021 Procurios 1 minute read

Kleine goede doelen in 2020 hard geraakt door coronacrisis

Kleine goede doelen hebben in 2020 de zwaarste klappen gekregen als gevolg van de coronacrisis meldt Fondsenwerving.nl. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van toezichthouder goede doelen CBF en onderzoekers van de Radboud Universiteit. In absolute getallen is er meer geld naar de sector gegaan, maar in vergelijking met de jaren voor corona zijn zowel de grote, middelgrote als de kleine organisaties er gemiddeld op achteruit gegaan. Alarmerend is ook de groeiende kloof tussen grote en kleine organisaties.

Inkomstendaling

Ongeveer 28 procent van de gevraagde organisaties wist een groei in inkomsten te behalen. Tot die groep behoren overigens zowel kleine als grote organisaties. Toch zijn het over het algemeen vaker de grote organisaties die een substantiële stijging van hun inkomsten hebben beleefd (ruim één op drie) en vaker de kleine organisaties die een substantiële daling moesten noteren (bijna zes op de tien).

Effecten op inkomen over 2020 (drie inkomensgroepen)
Effecten op inkomen over 2020 (drie inkomensgroepen)

In totaal noteerde de helft van de gevraagde organisaties over 2020 een verlies. Onder de streep is het beeld daarom simpelweg somber: zelfs de grote organisaties hebben ten opzichte van voor de pandemie aan inkomsten in moeten boeten (-0,3 procent), zij het veel minder dan middelgrote (-6,4 procent) en kleine non-profits (-13,4 procent).

Opvallend is dat de groei in baten in absolute cijfers groter is dan de daling. De stijgers noteerden een totale groei van 174 miljoen, terwijl de dalers in totaal 67 miljoen aan inkomsten verloren. De onderzoekers plaatsen daar wel een kanttekening bij: ruim tweederde van de inkomstenstijging komt bij vijf organisaties vandaan. De resterende inkomstenstijging zit bij de overige 79 stijgers. Bij de dalers is een soortgelijk beeld te zien: de top-5 dalers nemen 46 procent van het totale verlies voor hun rekening.

Lees verder bij fondsenwerving.nl

Other interesting posts

Sign up to our newsletter