Fondsenwerving

Wat is fondsenwerving?

6 June 2023 Procurios 5 minute read

Fondsenwerving wordt als begrip vooral geassocieerd met goede doelen, maar ook verenigingen kunnen het inzetten om extra inkomsten te generen. In dit artikel leggen we uit wat fondsenwerving precies inhoudt en wat een verenging ermee kan winnen. Ook delen we wat tips om er een start mee te maken. 

De betekenis van fondsenwerving 

Wie even Googled op het begrip fondsenwerving stuit vaak op de volgende definitie: ‘Het geheel van activiteiten die een niet-gouvernementele organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten.’ Dat verwijst naar de manier waarop verschillende non-profit organisaties, stichtingen en verenigingen proberen om geld op te halen, zodat zij hun activiteiten kunnen uitvoeren, kunnen blijven bestaan en kunnen groeien. Als fondsenwerver houd je je dus bezig met het werven van sponsors en donateurs die de vereniging willen steunen. 

Dit brengt fondsenwerving een vereniging 

Het zoeken van sponsors en het opzetten van activiteiten die fondsen kunnen werven, kost tijd en energie en heeft daarom niet altijd prioriteit. Vaak worden dit soort projecten op de plank gelegd met het idee dat het wordt opgepakt als het 'even wat rustiger is'. Maar die momenten zijn schaars en meestal zijn er dan andere dingen om te doen, zoals het bijwerken van de ledenadministratie. Toch is het het overwegen waard om fondsenwerving meer prioriteit te geven. Want als fondsenwerving slim wordt ingezet, dan is het makkelijker om de doelen van de vereniging op korte- en lange termijn te behalen. Je kunt bovendien fondsenwerving online en offline ontplooien, waardoor de drempel om er mee te starten relatief laag is. Je kunt bijvoorbeeld experimenteren met een actieplatform waarbij leden zelf acties kunnen starten om donaties voor je vereniging op te halen. We lichten nog een aantal redenen uit waarom fondsenwerving voor verenigingen belangrijk én praktisch haalbaar is: 

  1. Financiële middelen: voor veel verenigingen is het een uitdaging om ieder jaar weer de begroting rond te krijgen. Fondsenwerving kan net even die extra financiële ademruimte geven waardoor onzekerheden in de begroting kunnen worden opgevangen en, als de fondsenwervende activiteiten een succes zijn, nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid.

  2. Zichtbaarheid: fondsenwerving kan de zichtbaarheid van een vereniging vergroten. Door actief fondsen te werven en te communiceren over de doelen van de vereniging, kan de vereniging meer bekendheid krijgen bij het publiek.

  3. Community building: fondsenwerving kan helpen bij het opbouwen van een community rond de vereniging. Door leden, sponsors en donateurs te samen te brengen in een online, besloten omgeving, kan er een gevoel van betrokkenheid en verbondenheid ontstaan die je kunt voeden door actief te modereren en deel te nemen. 

Hoe maak je een start met fondsenwerving? 

Het belangrijkste om mee te beginnen, is het stellen van de waarom-vraag. Waarom zouden mensen de vereniging moeten sponsoren en donaties moeten doen? Waarom is de vereniging de moeite waard om tijd en/of geld in te steken? Met het antwoord op deze vragen kun je gericht aan de slag met fondsenwerving. Het is belangrijk om een band op te bouwen met mensen buiten de vereniging en hen te betrekken bij wat je doet, zodat zij zien wat de vereniging te bieden heeft. Offline kun je een inzamelingsactie starten zoals een sponsorloop en evenementen of festivals organiseren. Online fondsenwerving doe je door bijvoorbeeld bedrijven te benaderen en een social media campagne uit te voeren. Je wilt zoveel mogelijk bekendheid creëren voor jouw vereniging. Bij alles wat je doet, moet een van de doelen zijn dat men het over jouw vereniging gaat hebben. Zo horen steeds meer mensen wat jullie doen en waarom jullie relevant zijn. 

Welke technieken worden gebruikt bij fondsenwerving?

Wil je starten met fondsenwerving, dan zijn er verschillende technieken die je als vereniging kan gebruiken. Het is belangrijk dat verenigingen verschillende fondsenwerving technieken gebruiken en experimenteren om te ontdekken welke technieken het meest effectief zijn voor hun specifieke situatie. We lichten de diverse fondsenwervende technieken voor je uit:

  1. Donaties zijn een effectieve manier om geld op te halen voor een vereniging, maar het is ook belangrijk om te weten hoe je dit het beste kunt aanpakken. Het is bijvoorbeeld van belang om een duidelijke boodschap te communiceren naar donateurs en potentiële donateurs. Dit kan door middel van nieuwsbrieven, sociale media en persoonlijke gesprekken.

  2. Sponsoring is een veelgebruikte manier van fondsenwerving voor verenigingen. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven die geld willen investeren in een specifiek project of evenement van de vereniging. Het is belangrijk om hierbij goed te kijken naar de match tussen de vereniging en het bedrijf. Het is immers niet alleen belangrijk om geld binnen te halen, maar ook dat de relatie tussen de sponsor en de vereniging een logische is en beiden elkaar kunnen versterken.

  3. Crowdfunding kan zeer effectief zijn voor verenigingen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van online platforms waarop mensen geld kunnen doneren voor een specifiek doel of project. Het is belangrijk om hierbij een duidelijk doel en een aansprekende boodschap te hebben, zodat mensen zich geroepen voelen om te doneren.

  4. Evenementen organiseren is ook een veelgebruikte manier van fondsenwerving voor verenigingen. Hierbij kan gedacht worden aan een veiling, een loterij, een benefietconcert of een sponsorloop. Het is belangrijk om goed na te denken over het type evenement dat het beste past bij de vereniging en het doel dat zij willen bereiken.

Daarnaast kunnen verenigingen ook gebruik maken van subsidies. Hierbij kunnen zij financiële steun krijgen van overheden of andere organisaties voor specifieke projecten of activiteiten. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en criteria voor het aanvragen van subsidies, zodat de vereniging hier optimaal gebruik van kan maken. Tot slot zijn er natuurlijk ook nog fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds en andere fondsen, vaak ook regionaal, waar je vereniging mogelijk een aanvraag kan.

Het is altijd de moeite waard om nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren te verkennen. Zelfs als het voor je vereniging niet direct logisch is om fondsen te werven, zijn er meerdere mogelijkheden waarvan er wellicht toch een of meer bij je vereniging passen. Twijfel je of fondsenwerving iets voor je vereniging is? Probeer dan aan de hand van de tips in dit artikel een pilot te starten en stel daarbij beperkte doelen. Zo kun je ervaring opdoen zonder meteen een grote investering te (hoeven) doen en kun je beter bepalen of fondsenwerven bij jouw vereniging past.

Other interesting posts

Sign up to our newsletter