MOS en Procurios

‘We houden meer energie over voor inhoudelijke zaken die bijdragen aan een toekomstbestendige vereniging’

Een partnerschap gericht op toekomstbestendig verenigen

Juni 2024: Met frisse energie werken aan toekomstbestendige verenigingen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verenigingen zoveel mogelijk energie overhouden voor datgene waartoe zij bestaan? Drie jaar geleden gingen verenigingsbureau MOS en Procurios een strategisch partnerschap aan. Samen ontwikkelen we concrete plannen om verenigingen voor te bereiden op de toekomst. 

Het Procurios platform is voor verenigingen een goede technologische basis om ze te ondersteunen in al hun dagelijkse werkzaamheden. MOS richt zich met haar dienstverlening op vraagstukken zoals de optimale ontwikkeling van verenigingen in de markt en de maatschappij.

In 2021 ging MOS over naar een nieuwe IT-infrastructuur, het Procurios platform. Het is inmiddels drie jaar later en in die tijd hebben MOS en Procurios een vruchtbare samenwerking opgebouwd. De migratie was een tijdrovend project en bleek een goede manier om elkaar te leren kennen. Directeur van MOS Raimond Fifis: “Tijdens het project hebben we heel intensief samengewerkt. We kwamen allerlei hindernissen tegen die we samen hebben genomen, zodat we nu een goed fundament hebben om samen te werken.” Procurios-directeur Manon Vollmann kan dat beamen: “De samenwerking is prettig en constructief in alle lagen, zowel op directieniveau als met de consultants en verenigingsmanagers. We zijn grote partners en afhankelijk van elkaar. Dan is het fijn dat beide partijen open en transparant zijn.”

De rol van digitalisering

De gezamenlijke visie van MOS en Procurios is de inzet op toekomstbestendig verenigen. Een kenmerk van een volwassen en toekomstbestendige vereniging is de mate van digitalisering. Raimond: “Wanneer je je applicaties optimaal inzet, beperk je de mate waarin je bezig bent met bijvoorbeeld het handmatig invoeren van data. Zo is er meer tijd en energie om met inhoudelijke zaken bezig te zijn die bijdragen aan het ontwikkelen van de vereniging.” 

Samen ontwikkelen

Een cruciale eis van MOS bij het aangaan van een strategisch partnerschap was onder meer om zeggenschap te hebben over de producten, maar vooral ook om ze gezamenlijk te ontwikkelen. Manon: “MOS neemt een actieve rol in de gebruikersgroep van Procurios en draagt tal van ideeën aan voor nieuwe functionaliteiten. Zo kwam eerder dit jaar marketing automation beschikbaar, waarmee je leden stap voor stap leidt richting meer betrokkenheid. Ook is de aansluiting van het platform op de boekhouding een stuk makkelijker geworden.” 

Verenigingen die succes ervaren, hebben een grotere digitale volwassenheid

Een succesvolle vereniging vertoont verschillende kenmerken. Naast de mate van digitalisering speelt ook de organisatiestructuur van de vereniging een belangrijke rol, evenals de wijze waarop zij betrokkenheid van haar leden creëert. Raimond: “Met betrokken en actieve leden is je vereniging dynamischer en de kans groter dat leden zich inzetten voor je vereniging. Daarin zijn applicaties van belang, omdat je daarmee de groei van ledenbetrokkenheid kunt ondersteunen.” MOS heeft hiervoor een eenduidig systeem voor haar klanten: het Procurios platform, dat alle benodigde functionaliteiten bevat om te groeien en de betrokkenheid met leden te vergroten. Denk daarbij aan de ondersteuning van alle dagelijkse werkzaamheden van verenigingen zoals: e-facturatie, communicatie en klantbeheer. In 2024 wil MOS inzetten op het faciliteren van online en offline communities om leden bij elkaar te brengen die de verbinding zoeken vanuit hun professie of vanuit hun gezamenlijke passie. Deze communities zijn het resultaat van een zorgvuldig geregisseerd proces met verschillende stappen. Een van de stappen is het inrichten van een online communityplatform. Procurios ontwikkelde voor het vergroten van de ledenbinding een community app, met diverse functionaliteiten. 

Rapport ‘Bouwstenen voor verenigingssucces’

Raimond en ManonNu, na drie jaar productieve samenwerking, hebben MOS en Procurios hun kennis en ervaring met verenigingen en hoe zij zich ontwikkelen verwerkt in een onderzoeksrapport. De uitkomsten van dat rapport werden gedeeld op 1 maart jl. tijdens het kennisevent ‘Bouwstenen voor verenigingssucces’. Het event markeerde het eerste tastbare resultaat van hun strategische samenwerking. Eén van de voornaamste onderzoeksresultaten uit het rapport is dat verenigingen die succes ervaren, een grotere digitale volwassenheid hebben. En dat verenigingen die voldoen aan een paar essentiële kenmerken, zoals een open organisatiestructuur, herkenbaar doelgroepenbeleid en een helder profiel meer succes ervaren. (Het rapport en de resultaten zijn te downloaden via de QR-code). Raimond: “Op het event gingen vertegenwoordigers van verenigingen met elkaar het gesprek aan om tot nieuwe inzichten te komen. Gezien het enthousiasme waarmee de deelnemers kennis en ervaring over toekomstbestendig verenigen deelden, kijk ik terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.” Manon voegt daaraan toe: “Onze visies op verenigingen en op digitalisering sluiten op elkaar aan. Het is een gedeelde blik die in het rapport mooi samenkomt.”

Onderzoeksrapport Verenigingssucces

Wat zijn de kenmerken voor een succesvolle vereniging? MOS en Procurios deden gezamenlijk onderzoek naar essentiële kenmerken van succesvolle verenigingen en hun digitale volwassenheid

  • Hoe succesvol zijn respondenten?
  • Aan welke kenmerken voor succesvolle verenigingen voldoen de respondenten zich?
  • Hoe digitaal volwassen zijn de respondenten?
Ontdek het rapport
Afbeelding van de voorzijde van het rapport Verenigingssucces
Martijn Merkens.jpg

Would you like to know whether Procurios can do something for your association or foundation? Please contact me!

Martijn Merkens - Business Developer + 31 343 59 60 45 martijn@procurios.eu LinkedIn

Customer stories: This is what our customers think of the Procurios platform

Bernie Hermes at VUmc

Procurios is veel meer dan een CRM-systeem alleen. Elke week ontdekken we nieuwe mogelijkheden. Het platform kan veel en je hoeft relatief weinig te doen.

Profile picture of Bernie Hermes
Bernie Hermes manager vriendenprogramma at VUmc

Dirk-Bart Houweling at ECM

We hadden een klik. Procurios wil graag vernieuwen en maakt dat ook waar. Ze blijft zoeken naar een oplossing waar iemand anders afhaakt. Uit alles blijkt dat het team je verder wil helpen.

Profile picture of Dirk-Bart Houweling
Dirk-Bart Houweling facilitair manager at ECM

Geert Hendriks at Adra

Tijdens de demo konden we zien hoe het systeem functioneert; het gemak van het platform sprong eruit! De gebruiksvriendelijkheid, in combinatie met de prijs, hebben ons positief doen beslissen.

Profile picture of Geert Hendriks
Geert Hendriks directeur at Adra

Inge Pauwels at Solidagro

We werken nu sneller en efficiënter. We zamelen meer fondsen in en we kunnen gerichter onze donateurs aanspreken. We beleven veel voordelen aan het Procurios platform.

Profile picture of Inge Pauwels
Inge Pauwels educatief medewerker at Solidagro

Lisette van Effrink at Foodwatch

Met Procurios kan ik mijn marketing aansluiten op mijn donateurs. Ik kan vertrouwen op mijn database. De software is gebruiksvriendelijk en intuïtief.

Profile picture of Lisette van Effrink
Lisette van Effrink projectmanager en fondsenwerver at Foodwatch

Jan Willem at MissieNederland

If we had not done this project with Procurios, we would never have been able to respond so quickly.

Profile picture of Jan Willem
Jan Willem Head of Marketing & Communications at MissieNederland

Vincent Stoops at Davidsfonds

Procurios has both the technical knowledge and business insight to understand what our organization needs

Profile picture of Vincent Stoops
Vincent Stoops Deputy Director at Davidsfonds

Tom Ysewijn at Oxfam-Wereldwinkels

De kennis die jullie in huis hebben is goud waard! Daarin onderscheiden jullie je met andere bedrijven die wij op ons pad zijn tegengekomen.

Profile picture of Tom Ysewijn
Tom Ysewijn digitale communicatie at Oxfam-Wereldwinkels

Martin Vastenhout at Museum Dorestad

Procurios helped us with a database for relationship management, a new website and a payment module for fundraising

Profile picture of Martin Vastenhout
Martin Vastenhout vice-chairman of the board at Museum Dorestad

Steven de Weirdt at Aditi

In plaats van losse papiertjes beheren we nu online CRM, website en mailings. Dat loopt tot op heden heel erg goed

Profile picture of Steven de Weirdt
Steven de Weirdt communicatie & ledenwerving at Aditi

Jan van Velthuizen at Stichting Zorg Adullam

De overstap naar Procurios heeft bijgedragen aan duidelijkheid in het systeem en betere communicatie met donateurs. De ervaring van Procurios met donateursbeheer hielp ons bij de inrichting.

Profile picture of Jan van Velthuizen
Jan van Velthuizen fondsenwerver en communicatieadviseur at Stichting Zorg Adullam

Sign up to our newsletter

Receive fresh expert content, customer stories and product updates in your mailbox

You can unsubscribe at any time