6 December 2018 3 minute read

Release 2018.07

Vanaf woensdag 12 december 2018 maken alle klanten op de stable-versie van ons Procurios Platform gebruik van release 2018.07. In dit bericht vind je een overzicht van de wijzigingen. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de release pagina

Filteren en bulk verwijderen in het CRM Archief

De mogelijkheden binnen het CRM Archief zijn uitgebreid. Zo kun je nu relaties zoeken op de datum dat ze aan het archief zijn toegevoegd. Verder is het nu ook mogelijk om alle relaties in het archief in één keer te verwijderen, door middel van de nieuwe knop ‘Verwijder relaties’.

 

Workspace toegang en ‘Relaties tonen’ nu ook geschikt gemaakt voor zoeklijsten

In de laatste versie van ons platform zijn we gestart met het verbeteren van de ondersteuning van weergaves en zoeklijsten binnen het Procurios Platform. We breiden dit steeds verder uit. Zo is het nu ook mogelijk om zoeklijsten te kiezen bij het configureren van de toegang tot de workspaces in de Library module.

Het artikel ‘Relatielijst (publiek)’ ondersteunt nu ook de keuze van weergaves en zoeklijsten. Bij een nieuw artikel zul je alleen nog gebruik kunnen maken van de nieuwe selectiemethode. Bestaande artikelen zullen de oude methode nog blijven ondersteunen zolang hier relatiegroepen en / of -types aan zijn gekoppeld.

Oude situatie:

Nieuwe situatie:

Tag-categorieën voor Blogs

Met de introductie van de ‘tag-categorie’ is het mogelijk om meerdere tags onder een specifieke noemer onder te brengen. In de basis is een tag-categorie een naam met daaraan één of meerdere tags gekoppeld. Je kunt bijvoorbeeld thema’s samenstellen met daarbinnen een aantal specifieke tags. Als je gebruik maakt van een tag-categorie, dan worden de tags die bij de categorie horen niet getoond in het veld waar je de ‘reguliere’ tags kiest. Verder wordt er per tag-categorie een veld aan het formulier toegevoegd, zodat je deze ook kunt kiezen.

Categorie aanmaken:

Categorieën bij een nieuwe blogpost:

Verbeteringen aan de Mollie betaalmethode

In de vorige versie van ons platform is Mollie toegevoegd als betaalmethode. In deze versie van ons platform breiden we de ondersteuning voor Mollie verder uit. Zo ondersteunen we nu ook de SEPA-overschrijvingen via Mollie en kunnen we een transactiebestand van Mollie inlezen. Dit transactiebestand koppelen we aan de betalingen in ons systeem en na het inlezen krijg je een rapport van de opbrengstenverdeling. Het correct inboeken van de opbrengsten in de boekhouding is hiermee ook eenvoudiger geworden.

Meer meertaligheid bij ‘Vooruitbetaling’ en CRM-velden met de optie ‘Anders’

Voor de betaalmethode ‘Vooruitbetalingen’ hebben we de twee tekstvelden die worden getoond op de website meertalig gemaakt. Hiermee kan bijvoorbeeld de beschrijving van de betaalmethode op de betaalpagina worden getoond in de taal van de website. In het CRM is het mogelijk om keuzevelden aan te maken die het antwoord ‘Anders’ bevatten als optie. Je kunt hiervoor ook een alternatieve waarde opgeven die wordt getoond, in plaats van ‘Anders’. Deze alternatieve waarde is nu ook te vertalen in de talen die beschikbaar zijn in de klantomgeving.

Samenvoegen van fondsen en samenvatting van toezeggingen

Het is nu mogelijk om binnen ons /Fundraising-product fondsen samen te voegen tot een nieuw fonds. De oude fondsen worden gearchiveerd en alle gekoppelde data (zoals  donaties, toezeggingen etc). worden op de achtergrond omgezet naar het nieuwe fonds. Om een beter inzicht te krijgen in de waarde van de toezeggingen hebben we de samenvatting boven het overzicht aangepast. De eenmalige en periodieke toezeggingen zijn nu gescheiden en de periodieke toezeggingen worden altijd omgerekend naar een waarde per jaar.

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt dan kun je contact opnemen. Het team helpt  je graag verder.

Read more about

Other interesting posts

Also read