Release 2019.04

27 March 2019 4 minute read

Vanaf woensdag 3 april 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.04. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

In de release vind je alle laatste wijzigingen van het Procurios Platform.

Ingrijpende veranderingen in Profiel & Registratie

We zijn begonnen met het versimpelen en verbeteren van het aanmaken van de profiel- en registratiesets.

Alle ouderwetse profiel- en registratieartikelen die nog op een formulier gebaseerd waren, worden automatisch omgezet naar een artikel dat wel op een set gebaseerd is. De vier oude snippettypes zijn na deze conversie niet meer te kiezen.

In de lijst van configuratiesets kon je niet zien of een set van het type: registratie, registratie met fiatering, profiel of profiel met fiatering was. Dat is nu wel zichtbaar.Profiel en registratie

Bij een profiel- en registratieformulier kun je metavelden instellen. Met deze metavelden kun je velden die de gebruiker niet ziet automatische vullen. Bijvoorbeeld een veld dat automatisch de taalvoorkeur instelt.

De lijst met de te kiezen velden stond door elkaar en het was dus lastig om een veld te vinden. Daarom staan de velden nu op alfabetische volgorde. Daarnaast hebben we ook direct de interface aangepast.

Metadata

Registratie zonder bevestiging

Op verzoek van een klant die geen bevestigingsmail wenst te versturen bij de registratie van een nieuwe gebruiker, is het nu mogelijk om het versturen van de bevestiging uit te zetten.

Geen bevestiging

Nieuwe picker voor artikel zichtbaarheid

In een vorige versie van ons platform hebben we in het CMS al de nieuwe ‘collectie-picker’ geïntroduceerd.

Nu kun je deze nieuwe picker ook gebruiken om de zichtbaarheid van een artikel te beperken.

Artikel picker

Gedeeld beheer voor Mailmerge templates

Als eigenaar van een Mailmerge template is het nu mogelijk om aan te geven welke gebruikers deze template nog meer mogen beheren.

Deze gebruikers mogen de template bekijken, bewerken en relatie-eigenschappen toekennen aan velden in de betreffende template. Het verwijderen van templates blijft onder beheer van de eigenaar. Ook het kunnen kiezen of deze gedeeld mag worden met anderen kan nog steeds alleen worden gedaan door de eigenaar.

Bijlage toevoegen van factuuropdrachten

Op verzoek van een van onze klanten kunnen er PDF-bijlagen worden toegevoegd aan een factuuropdracht. Bijvoorbeeld berekeningen die betrekking hebben op de factuur, of een specifieke onderbouwing van een eenmalige factuur.

Deze bijlagen worden vervolgens gekoppeld aan de factuur en als bijlage meegezonden als de factuur per e-mail wordt verstuurd. Ze worden opgeslagen in een aparte (afgeschermde) workspace in de Library-module. Er is een categorie per administratie.

Factuuropdracht

Wijzigen datum eerste incasso

Bij het aanmaken van een toezegging werd de datum van de eerste incasso definitief vastgelegd. Ook bij het wijzigen van de startdatum van de toezegging werd de datum van de eerste incasso niet gewijzigd.

Om dit op te lossen staat de datum van de eerste incasso nu in het wijzig-formulier van een periodieke toezegging. Deze datum is handmatig aan te passen, tot de eerste incasso-opdracht in een incassobatch zit. Dit maakt het mogelijk om invoerfouten te corrigeren, zonder de toezegging te verwijderen en opnieuw aan te maken.

Wijzig incasso datum

Wijzigingen van je aanmelding

Tot voor kort kon je alleen je aanmelding in een bijeenkomst annuleren. Het is nu mogelijk om de volgende zaken zelf te wijzigen:

  • Je opmerking die is meegestuurd bij de inschrijving
  • De programma-activiteiten waarvoor je bent ingeschreven

Er wordt rekening gehouden met het ‘vol’ kunnen zijn van programma-activiteiten. Als jij je hebt aangemeld voor een activiteit die nu vol zit, dan is deze activiteit voorgeselecteerd.Voor anderen is die activiteit niet te kiezen.

Deze wijzigingen zijn uiteraard door te voeren als je als gebruiker bent ingelogd. Maar het is ook mogelijk om een URL in de e-mails van de bijeenkomst op te nemen, waarmee wijzigingen kunnen worden doorgevoerd als je niet bent ingelogd.

We hebben daarnaast ook enkele verbeteringen doorgevoerd in de interface voor het beheren van de eigenschappen van de annulering.

Bijeenkomst annuleren

Verder is het nu ook mogelijk om binnen Meetings & Events gebruik te maken van de tag categorieën, zoals deze ook beschikbaar zijn binnen de Weblogmodule.

Binnen de tag categorieën is het nu mogelijk om te bepalen voor welke modules ze gebruikt kunnen worden.

Tag categories

Mollie Credit Card toegevoegd aan betaalmethode

De Mollie betaalmethode is uitgebreid met support voor Mollie creditcard.

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt  je graag verder.

Read more about

Other interesting posts

Also read