Release 2019.05

25 April 2019 6 minute read

Vanaf woensdag 1 mei 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.05. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

Documenten in de prullenbak

Binnen onze Library module hebben we een prullenbak. Documenten die hierin zijn geplaatst waren nog te bekijken en te downloaden. Dit kan tot ongewenste situaties leiden, zoals het onnodig bereikbaar blijven van verwijderde persoonsgegevens. Er is besloten het gedrag van de prullenbak aan te passen.
Deze aanpassingen kunnen voor bepaalde klanten een behoorlijke impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen die nog op een website worden gebruikt. Daarom is gekozen om eerst de volgende overgangssituatie te maken: 

 • Documenten die voor nu zijn verwijderd blijven downloadbaar.
 • Documenten die vanaf nu worden verwijderd zijn niet meer te downloaden.
 • Als een eerder verwijderd document wordt opgevraagd wordt deze verplaatst naar een normale categorie met de naam "♻
 • Eerder verwijderde documenten die nog in gebruik zijn".
 • Als een eerder verwijderd document opnieuw verwijderd wordt dan is deze niet langer beschikbaar.
 • Als een document naar de prullenbak wordt verplaatst wordt dit bijgehouden als eigenschap. Als een categorie in zijn geheel is verwijderd wordt die datum alleen opgeslagen (en getoond) bij de categorie.

Deze overgangsperiode duurt maximaal zes maanden. Documenten die na zes maanden nog in de prullenbak staan worden automatisch verwijderd.

Automatische email bij starten functie

Als een nieuwe functie wordt toegekend aan een relatie, is het mogelijk om een notificatie hiervan automatisch per e-mail te versturen. Denk hier bijvoorbeeld aan een nieuwe medewerker van een bepaalde organisatie of afdeling die informatie ontvangt over de eerste werkweek.

Het versturen van de e-mail gaat op twee mogelijke manieren:

 • Via een scheduled job die controleert welke functietoekenningen van start gaan.
 • Direct vanuit de ingevoerde datum. Als de datum voor het starten van de functie op vandaag, of in het verleden wordt ingesteld, dan wordt de e-mail direct verstuurd.

Verder kan binnen het CRM nu ook worden gezocht op wanneer een relatie nog geen functie had.

Profiel & Registratie in het nieuw gestoken

Als gevolg van eerdere verbeteringen aan Profiel & Registratie, kunnen we de nieuwe werkwijze introduceren. In het verleden was het een omslachtig proces met losse formulieren, losse berichten en configuratie sets.

Een profiel- of registratieformulier (formulier) maak je nu in een proces. Bij het maken van een nieuw formulier staan alle velden die ingevuld moeten worden vooringevuld. Dit betekent dat je meer houvast hebt voor wat je kunt schrijven. Alle instellingen, de formuliervelden en de berichten die bij een formulier horen, staan bij elkaar.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Nieuwe interface. Een formulier maken is nu een proces en we hebben dit proces opgeknipt in drie logische stappen.
 • Geen losse formulieren en berichten meer. Alle benodigde ‘onderdelen’ zijn bij elkaar gezet in het proces van het formulier dat je wilt maken.
 • Profiel- en Registratieformulieren gescheiden. We hebben de profiel- en registratieformulieren ieder hun eigen lijst gegeven. Je weet nu dus precies met welk soort formulier je bezig bent.
 • Goedkeuren makkelijker te wijzigen. Het staat nu niet meer in het overzicht van formulieren. Het is gewoon één van de instellingen geworden.
 • Formulier-elementen maken. Het maken van nieuwe formulier-elementen, zoals tabs, secties, rijen en veld-groepen is samengevoegd onder de knop ‘Toevoegen’. Dit zorgt ervoor dat de knoppen op kleinere schermen ook leesbaar en bereikbaar blijven.
 • Editor. Voor alle berichten en e-mails is nu de bekende TinyMCE editor beschikbaar.
 • Wachtwoord vergeten. In Profiel & Registratie zit ook ‘Wachtwoord vergeten’. Hier kies je ook geen losse berichten meer, maar typ je die in hun context.
 • Kopiëren. Je kunt een volledig profiel- of registratieformulier (dus inclusief berichten en instellingen) kopiëren.
 • Betere labels. Van veel opties hebben we uitgezocht wat ze nou eigenlijk doen en eventueel wanneer. Op basis daarvan zijn allerlei teksten aangepast om beter weer te geven wat voor gevolgen het aan- of uitvinken heeft. Velden worden vaker verborgen als ze niet van toepassing zijn. Ook staan sommige velden tussen de berichtinstellingen omdat ze direct invloed hebben op dat proces.

Dashboard uitbreidingen

Naast enkele prestatieverbeteringen en het oplossen van diverse bugs zijn er ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de Dashboard-module. Hieronder een overzicht:

 • Grafiek downloaden als afbeelding (.png) is geoptimaliseerd.
 • Onder iedere metriek is een legenda geplaatst. Bij het klikken op een legenda-item schakelt de weergave naar het bijbehorende segment.
 • Via de optie ‘Bekijk brondata’ wordt naast de grafiek ook de data uit de grafiek getoond. In sommige gevallen is het mogelijk om door te klikken naar de onderliggende module die de data bevat.
 • Voor sommige metrieken is het nu mogelijk om cumulatieven te tonen. Dit kan per periode of over de totale data.
 • Vanuit de Subscriptions-module is het mogelijk om het aantal nieuwe / gestopte contractanten en / of abonnees te zien.

Ondersteuning voor WebP bestanden

Alle belangrijke browsers ondersteunen sinds eind januari afbeeldingen in het WebP-formaat. Het is een door Google ontwikkeld formaat voor afbeeldingen. De afbeeldingen nemen minder ruimte in. Hierdoor worden pagina’s sneller geladen en is er minder opslagruimte nodig. Wij ondersteunen dit formaat nu ook in het platform.

Meerdere transactiebestanden importeren

Het gebeurt regelmatig dat klanten een zip-bestand aangeleverd krijgen van hun bank met daarin meerdere transactiebestanden.

Bij het uploaden van de transactiebestanden kun je nu kiezen voor twee opties:

 • Een enkel transactiebestand.
 • Een zip-bestand met daarin meerdere transactiebestanden.

In het geval van meerdere bestanden worden alleen die bestanden verwerkt die we kunnen inlezen. De rest van de bestanden wordt overgeslagen, hiervoor wordt een melding gegeven met de bestandsnaam. De verwerking is chronologisch, oudste transactie eerst.

Bijeenkomsten op de relatiekaart

Om inzage te krijgen voor welke bijeenkomsten een relatie een ‘status’ heeft, hebben we het mogelijk gemaakt om de bijeenkomsten op te nemen op de relatiekaart.

Het “een status hebben” betekent in dit geval dat er interactie is geweest tussen bijeenkomst en de relatie. Bijvoorbeeld ‘geen reactie’, ‘aangemeld’, of ‘geannuleerd’. Daarbij wordt de startdatum (zonder tijd), aanwezigheid (ja, nee, of ‘-’), en de kaartsoort vermeld.

Daarnaast zijn aan de import van Meetings & Events enkele aanvullende kolommen toegevoegd, waaronder de verplichte kolom ‘taal’. Dit op verzoek van diverse klanten.

Tot slot is in het inschrijfproces extra aandacht gekomen voor het bevestigen van de inschrijving. In de praktijk bleek dat bezoekers soms (onterecht) er vanuit gingen dat op dit scherm hun inschrijving al definitief was.

Cosmetische wijzigingen in Import

Wanneer je in de importmodule handmatig een import start krijg je een lijst van mogelijke imports te zien. In die lijst hebben we een paar kleine wijzigingen aangebracht:

 • Namen van imports zijn gelijkgetrokken (niet meer ‘Importeer foobar’, maar altijd gewoon ‘Foobar’)
 • ‘Contactmomenten’ is verplaatst naar het ‘CRM’
 • ‘Prospects’ is verplaatst van ‘Relation engagement’ naar ‘Engagement’ en hernoemd naar ‘Koppel relaties aan acties en/of thema's’

Importeer weblog artikelen

Vanaf nu kunnen artikelen direct worden geïmporteerd in de Weblog-module. Een voorbeeld van een dergelijke import kun je ook downloaden. De import is momenteel in één taal beschikbaar.

Weblog artikelen tonen op een eigen detailpagina

Het was al mogelijk om in een weblog in te stellen op welke detailpagina de artikelen moeten worden getoond. In de praktijk blijkt dat je soms hiervan wilt afwijken als je bezoekers bijvoorbeeld via een specifiek (categorie) lijst de artikelen lezen.

Bij het artikel `Weblogartikelenlijst` is het nu mogelijk om een eigen detailpagina op te geven. Als de optie wordt leeg gelaten, wordt de standaard instelling van Weblog gebruikt.

Voorgeselecteerd bedrag in donatieformulier

Om donateurs aan te sporen meer te geven dan het minimale bedrag, kun je nu een standaard bedrag kiezen op het donatieformulier. Dit bedrag is dan voorgeselecteerd voor de donateur.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Read more about

Other interesting posts

Also read